ΙΘ΄(19η) Σεπτεμβρίου

  • Τη ΙΘ΄(19η) του αυτού μηνός μνήμη των αγίων μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος.

 

    Ο άγιος Τρόφιμος και ο άγιος Σαββάτιος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Πρόβου (276-282). Εισερχόμενοι κάποτε στο στάδιο  του θεάτρου, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, είδαν τους κατοίκους να θυσιάζουν στα είδωλα. Κυριευμένοι από θείο ζήλο προσευχήθηκαν θερμά στον Θεό να λυτρώσει την πόλη από την πλάνη και ομολόγησαν δημοσίως πως είναι χριστιανοί. Οι ειδωλολάτρες τους οδήγησαν αμέσως στον άρχοντα της Αντιοχείας Βικάριο, ο οποίος τους παρέδωσε στα βασανιστήρια.  Πρώτα βασάνισε τον Τρόφιμο. Τον κτύπησαν δυνατά, του ξέσχισαν τα πλευρά και ημιθανή τον έριξαν στη φυλακή.

    Εν συνεχεία ανακρίθηκε ο Σαββάτιος, τον θερμό αυτόν ομολογητή του Χριστού τον κτύπησαν πρώτα στο πρόσωπο, έπειτα ενώ του ξέσχιζαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, παρέδωσε ο τρισμακάριος την ψυχή του στον Θεό.

Μετά το μαρτύριο του Σαββατίου, ο Βικάριος φόρεσε στον Τρόφιμο σιδερένια υποδήματα με αιχμηρά εσωτερικά καρφιά και τον έστειλε στα Σύνναδα της Φρυγίας Σαλουταρίας, στον ηγεμόνα Περίννιο Διονύσιο. Ύστερα από την  ανδρεία ομολογία του και εκεί ο Περίννιος διέταξε να τον δείρουν σκληρά με βούνευρα, να τρίψουν τις πληγές με ξίδι και αλάτι και να κατακαύσουν τα πλευρά του με αναμμένους πυρσούς.

    Ο Δορυμέδων, πρώτος άρχοντας της πόλεως, θαύμασε την ανδρεία του μάρτυρος και τον επισκέφθηκε στην φυλακή για να διδαχθεί από αυτόν την αληθινή πίστη. Μόλις το έμαθε ο Πρίννιος διέταξε αμέσως να τον συλλάβουν και να τον τιμωρήσουν προς παραδειγματισμόν. Οι δήμιοι του ξέσχισαν τις παρειές και τα πλευρά και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα οδήγησαν και τον Τρόφιμο στο βήμα. Οι δύο άγιοι με ζήλο ομολόγησαν την αφοσίωσή τους στον Χριστό και ο ασεβής ηγεμών διέταξε να τους εξορύξουν τους οφθαλμούς και να τους παραδώσουν ως τροφή στα θηρία. Αυτά σεβόμενα τη θεία χάρη που ενοικούσε στους μάρτυρες δεν τους άγγιξαν και ο Περίννιος έδωσε εντολή να τους αποκεφαλίσουν.

 

  • Τη αυτή ημέρα μνήμη του αγίου Θεοδώρου, ηγεμόνος του Σμολένσκ και του Γιαροσλάβλ, και των υιών αυτού Δαυίδ και Κωνσταντίνου.
  • Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (Canterbury)

 

    Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode