ΚΑ΄(21η) Σεπτεμβρίου


 • Τη ΚΑ΄ (21η) του αυτού μηνός η απόδοσις  της εορτής του τιμίου Σταυρού και μνήμη του αγίου αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία.

    Ο άγιος ιερομάρτυς Κοδράτος έζησε κατά τους χρόνους των αποστόλων. Άνδρας σοφός και πολυμαθής, συναριθμήθηκε στους μαθητάς του Κυρίου και πλουτίσθηκε από την πυρίπνοον χάριν του Πνεύματος. Αρχικώς χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών. Με την δύναμη των λόγων του αποστόμωνε τους Αθηναίους σοφιστάς και οδηγούσε τους ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη, γι’ αυτό οι διώκτες των χριστιανών τον μίσησαν. Του επιτέθηκαν με πέτρες, τον κακοποίησαν με διάφορα βασανιστήρια και τον απέλασαν από το ποίμνιό του. Ο Κοδράτος μετέβη στην Μαγνησία, όπου με τη σοφή διδασκαλία του επέστρεψε πολλούς εθνικούς στο φως της θεογνωσίας. Αργότερα επί Αδριανού του Αιλίου (117-138), έλαβε και τον στέφανο του μαρτυρίου. Το άγιο λείψανό του, τιμώμενο στην Μαγνησία, ήταν πηγή ιατρείας και παρακλήσεως στους προσερχομένους σε αυτό με πίστη.

 • Τη αυτή ημέρα μνήμη του αγίου προφήτου Ιωνά.
 • Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωνά του Σαβαΐτου πατρός των οσίων Θεοδώρου και Θεοφάνους των Γραπτών.
 • Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ευσεβίου, ξίφει τελειωθέντος.
 • Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος των αυταδέλφων, και Νέστορος του ομολογητού.
 • Ο όσιος πατήρ ημών Ισαάκιος επίσκοπος Σίτης της Κύπρου εν ειρήνη τελειούται.
 • Ο άγιος μάρτυς Πρίσκος πυρί τελειούται.
 • Οι άγιοι εξ μάρτυρες Υπασπισταί του βασιλέως Μαξιμιανού, ξίφει τελειούνται.
 • Μνήμη της αγίας μάρτυρος Βάσσης της εν Τύρω.
 • Τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωσήφ του ασκήσαντος εν τη μονή Ζαονίκιεφ
 • Μνήμη του οσίου Δανιήλ του εν Σουζκόρσκ.
 • Μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων του αγίου Δημητρίου επισκόπου Ροστώφ.

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Άμήν.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode