ΚΓ΄(23η) Σεπτεμβρίου

  • Τη ΚΓ΄(23η) του αυτού μηνός η Σύλληψις του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

 

                    Έξι μήνες προ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία κατά την ώρα που εκείνος πρόσφερε θυμίαμα στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων και του ευαγγελίστηκε τη σύλληψη του Προδρόμου. «Μη φοβού Ζαχαρία διότι εισηκούσθη η δέησίς σου και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην και έσται γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού». (Λουκ. 1, 13-15)

                Ο Ζαχαρίας γέρος ων δίστασε να πιστέψει στα λόγια του αρχαγγέλου και τιμωρήθηκε με αφωνία ως τη γέννηση του παιδιού. Το θαυμαστό αυτό γεγονός πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία μας ως απαρχή των μεγάλων μυστηρίων της απολυτρώσεώς μας.

 

  • Τη αυτή ημέρα μνήμη των αγίων μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου και των υιών αυτού Πέτρου και Αντωνίου, των εκ της Σικελίας.
  • Μνήμη της αγίας παρθενομάρτυρος Ραΐδος και των συναθλητών αυτής.
  • Μνήμη των αγίων αυταδέλφων γυναικών Ξανθίππης και Πολυξένης.
  • Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπώλου, του εν Κωνσταντινουπόλει ξίφει τελειωθέντος.
  • Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του εν τω Βραχωρίω, ξίφει τελειωθέντος.

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Άμήν.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode