ΚΗ΄(28η) Οκτωβρίου.


 • Τη εικοστή ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Τερεντίου και Νεονίλλης των ομοζύγων και των τέκνων αυτών Σαρβήλου, Φωτίου, Θεοδούλου, Ιέρακος, Νίτας, Βήλης και Ευνίκης.

        Αυτή η οικογένεια αγίων ζούσε με ευλάβεια και αγάπη σε τόπο και σε εποχή που δεν μας είναι γνωστή. Μπροστά στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα προσάχθηκαν και ομολόγησαν τον Χριστό ως αληθινό και στηλίτευσαν τα είδωλα. Ευθύς τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια, ρίχνοντας στις πληγές τους ξίδι και αλάτι για να πονούν περισσότερο. Οι άγιοι όμως υπέμειναν τα βασανιστήρια αγόγγυστα, ενσαρκώνοντας με τη σιωπή του ο ένας τον άλλο να αντέξει μέχρι τέλους. Επανειλημμένως άγγελος Κυρίου θεράπευσε θαυματουργικώς τις πληγές τους και τους προστάτευσε από θηρία. Βλέποντας ότι άντεχαν σε όλα τα βασανιστήρια, οι ειδωλολάτρες τους αποκεφάλισαν και η μακαρία οικογένεια κατέκτησε τον καλλίνικο στέφανο του μαρτυρίου. 

 • Τη αυτή ημέρα, μνήμη του οσίου πατρός ημών Στεφάνου Σαββαΐτου.
 • Μνήμη του οσίου πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου, ανεψιού του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.
 • Μνήμη των οσίων πατέρων ημών, Φιρμιλιανού, επισκόπου Καισαρείας και Μελχίωνος, σοφιστού και πρεσβυτέρου Αντιοχείας.
 • Η αγία Φεβρωνία θυγάτηρ Ηρακλείου του βασιλέως εν ειρήνη τελειούται.
 • Ο άγιος ιερομάρτυς Κυριακός, επίσκοπος Ιεροσολύμων και η μήτηρ αυτού Άννα πυρί τελειούται.
 • Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του εν τω αγιωνύμω όρει του Άθω ασκήσαντος.
 • Μνήμη των αγίων τεσσάρων νεομαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου των εκ Λάμπης και εν Ρεθύμνω μαρτυρησάντων.
 • Μνήμη των Τριακοσίων πεντήκοντα τριών αγίων Πατέρων των εν χάσματι αναιρεθέντων.
 • Μνήμη του οσίου Διομήδους του εκ Κύπρου.
 • Τη αυτή ημέρα, ανάμνησιν ποιούμεθα της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.
 • Τη αυτή ημέρα μνήμη του αγίου Δημητρίου μητροπολίτου Ροστώφ.
 • Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιώβ του Ποτσάεφ.
 • Μνήμη της αγίας Παρασκευής του Πιριμίν.
 • Μνήμη του οσίου Νέστορος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.
 • Μνήμη του οσίου Θεοφίλου του διά Χριστόν Σαλού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.
 • Μνήμη του αγίου Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Ιπεκίου.
 • Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Νεοφύτου, επισκόπου Ουρμπνίσι της Γεωργίας.
 • Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ραστισλάβ πρίγκηπος της Μοραβίας.
 •  

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ, ελέησον ημάς. Αμήν.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode