ΛΑ΄(31η Οκτωβρίου.

 • Τη τριακοστή πρώτη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων αποστόλων Στάχυος, Απελλού, Αμπλίου, Ουρβανού, Νάρκισσου και Αριστοβούλου.

        Οι πέντε αυτοί άγιοι απόστολοι ανήκουν στους εβδομήκοντα. οΣτάχυς τον οποίο ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί αγαπητό, έγινε επίσκοπος Βυζαντίου, διαδεχόμενος τον Απόστολο Ανδρέα., ιδρυτή της εκεί εκκλησίας. Εποίμανε το πνευματικό του ποίμνιο επί δεκαέξι χρόνια και εκοιμήθη εν ειρήνη.

        Ο Απελλής, ο δόκιμος εν Χριστώ (Ρωμ. 16,10), έγινε επίσκοπος της Ηρακλέιας του πόντου, μετέβη στη μακαρία ζωή αφού προηγουμένως προσήλκυσε πλήθη κόσμου στην αληθινή πίστη.

        Ο Αμπλίας και ο Ουρβανός (Ρωμ. 16, 8-9) χειροτονήθηκαν επίσκοποι από τον Απόστολο Ανδρέα, ο Αμπλίας της Οδυσσουπόλεως (Μακεδονίας) και ο Ουρβανός της Μακεδονίας.. θανατώθηκαν αφού προηγουμένως υπέστησαν πολυάριθμα βασανιστήρια.

        Ο Νάρκισσος (Ρωμ. 16,10) χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών. Κήρυττε με θάρρος τον λόγο της Αληθείας, υπέστη βασανιστήρια και κατέκτησε τον καλλίνικο στέφανο του μαρτυρίου.

        Ο Αριστόβουλος, επίσκοπος Αγγλίας, αγωνίστηκε δίχως ανάπαυλα για να διαδώσει τον ζωοποιό λόγο της σωτηρίας μεταξύ των βαρβάρων και εκοιμήθη εν ειρήνη.

 • Τη αυτή ημέρα, ο άγιος μάρτυς Επίμαχος ο Αιγύπτιος ξίφει τελειούται.
 • Οι άγιοι μάρτυρες Επίμαχος ο Ρωμαίος και Γορδιανός ξίφει τελειούνται.
 • Μνήμη Ανωνύμου τινός ομολογητού, του εν Αντιοχεία.
 • Ο άγιος μάρτυς Παις, λίθω την κεφαλήν βληθείς τελειούται.
 • Αι άγιαι δώδεκα κόραι εν μέσω στοάς κρεμασθείσαι τελειούνται.
 • Οι άγιοι τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτηνή, τα σκέλη συντριβέντες, τελειούνται.
 • Ο άγιος νεομάρτυς Νικόλαος ο Χιοπολίτης ξίφει τελειούται εν έτει 1754.
 • Τη αυτή ημέρα, μνήμη των οσίων Σπυρίδωνος και Νικοδήμου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.
 • Μνήμη του οσίου Ανατολίου του Εγκλείστου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.
 • Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ιωάννου του Κοτσουρώφ.

 

                                                    Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ, ελέησον ημάς. Αμήν.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode