303 μ.Χ Βαβύλας και οι συν αυτώ ογδόντα τέσσερις μαθητές του.

                Όταν οι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός βρίσκονταν στην Νικομήδεια για να προσφέρουν θυσίες στους θεούς, πληροφορήθηκαν για κάποιον γέροντα ονόματι Βαβύλα ο οποίος δίδασκε σε μία ομάδα παιδιών να λατρεύουν τον Εσταυρωμένο και να αποστρέφονται τα είδωλα.

                Τον συνέλαβαν αμέσως και τον ανέκριναν. Ο Βαβύλας όμως αποκρίνονταν με παρρησία έχοντας νεανικό ζήλο. Οι δήμιοι τον χτύπησαν στα πόδια, τόσο, ώστε να συντριφτούν τα οστά του και να κοκκινίσει το έδαφος από το αίμα του. Στη συνέχεια τον παρέδωσαν στον ηγεμόνα Πρισκιλλιανό ο οποίος τον φυλάκισε αφού πρώτα τον αλυσόδεσε με βαριές αλυσίδες. Διέταξε μάλιστα να του φέρουν στη φυλακή και τους νεαρούς μαθητές του.

                Ο τύραννος προσπάθησε να ξεγελάσει του μαθητές του Βαβύλα λέγοντάς τους ότι τάχατις ο διδάσκαλός τους είδη προσκύνησε τα είδωλα. Όμως τα παιδιά ένα-ένα ομολογούσαν: «είμαι χριστιανός», δύο δε από αυτά ο Αμμώνιος και ο Δονάτος του απάντησαν:  είμαστε χριστιανοί και δεν θυσιάζουμε σε ακάθαρτους δαίμονες ούτε φοβόμαστε τις απειλές σου».

                Αφού παρέδωσε για ραβδισμό τους δύο αυτούς νεαρούς ομολογητές στράφηκε τότε στα άλλα οκτώ παιδιά και είπε: «Θέλετε και σεις να τιμωρηθείτε  όπως οι συμμαθητές σας ή ομολογείτε ότι δεν είστε χριστιανοί και σας απολύω»; Αυτά αλληλοκοιτάχθηκαν για να δώσουν την ίδια απάντηση και είπαν με μια φωνή: «Θέλουμε να πάθουμε ότι έπαθαν ο Αμμώνιος και ο Δονάτος». 

Τότε  ο ηγεμόνας διέταξε να κλειστούν στη φυλακή δίχως τροφή, μέχρις ότου αρνηθούν τον Χριστό και τον διδάσκαλό τους. Διαφορετικά να τα αποκεφαλίσει μαζί του.

Την επομένη τα οδήγησαν και πάλι στον τύραννο. Εκείνος διέταξε να τα χτυπήσουν με ξερά βούνευρα και στη συνέχεια ένα-ένα τα ρωτούσε: «Εσύ τι είσαι ειδωλολάτρης  ή χριστιανός;» Όλα όμως απαντούσαν: «Χριστιανός είμαι!». Τότε ο ηγεμόνας πρόσταξε να θανατωθούν όλοι διά ξίφους. Ο Βαβύλας ψάλλοντας «Ιδού εγώ και τα παιδία, α μοι έδωκεν ο Θεός» απετμήθη πρώτος την κεφαλή και κατόπιν οι ογδόντα τέσσερις μικροί μαθητές του. 

    Την μνήμη τους εορτάζει η Εκκλησία μας στις 4 Σεπτεμβρίου.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode