431 μ.Χ Διακόσιοι θεοφόροι πατέρες της Γ΄Οικουμενικής Συνόδου εν Εφέσω

    Ονομαστός για την ευσέβειά του στην Αντιόχεια και ταλαντούχος ρήτορας ο Νεστόριος κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον βασιλέα Θεοδόσιο Β΄ τον Μικρό. (408-450). Το 428 ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο. Αρχικά καταδίωξε τους αρειανούς, τους μακεδονιανούς και τους νοβατιανούς. Η διδασκαλία του όμως χώλαινε και έτσι άρχισε και αυτός να κηρύττει ότι στον Χριστό δεν είχε γίνει τέλεια ένωση της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως. Αλλά ο Σωτήρ είναι ένας θεοποιημένος άνθρωπος. Επομένως η Παναγία δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος.

    Αυτή την αίρεση θέλησε να καταπολεμήσει ο Θεοδόσιος Β΄ και έτσι το 431 συνεκάλεσε την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο στον περίφημο ναό της Θεοτόκου στην Έφεσο. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας προήδρευσε  της Συνόδου στην οποία συμμετείχαν διακόσιοι θεοφόροι πατέρες οι οποίοι αναθεμάτισαν τους αιρετικούς, επικύρωσαν την πίστη των δύο πρώτων συνόδων και απέδειξαν ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση κατά πάντα εκτός της αμαρτίας, ώστε να δώσει την δυνατότητα της θεώσεως  στον εκπεσόντα άνθρωπο.

Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη τους στις 9 Σεπτεμβρίου.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode