50 μ.Χ αγία Φοίβη.

 

  • Η αγία Φοίβη υπήρξε αφοσιωμένη διακόνισσα της Εκκλησίας, την οποία μνημονεύει ο απόστολος Παύλος στην πρός Ρωμαίους επιστολή του.  (16,1-2). Κατά την τρίτη του περιοδεία ο Παύλος βρισκόταν στην Κόρινθο, όπου συνάντησε την Φοίβη. Εκείνη ήταν έτοιμη να ταξιδέψει στην Ρώμη, οπότε ο απόστολος των εθνών της έδωσε επιστολή πρός τους εκεί χριστιανούς. Με θερμές συστάσεις προτρέπει τους παραλήπτες να δεχτούν "την αδελφήν ημών εν Κυρίω αξίως των αγίων" και να της συμπαρασταθούν σε ό,τι χρειαστεί, διότι και αυτή προστάτευσε πολλούς, ακόμη και αυτόν το ίδιο! «Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ». Η Φοίβη είναι η πρώτη γυναίκα που αναφέρεται ως διακόνισσα στην Καινή Διαθήκη.
  • Η μνήμη της εορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode