915- 873 π.Χ Τα βασίλεια Ισραήλ και Ιούδα από του θανάτου του Ροβοάμ μέχρι της εμφανίσεως του Αχαάβ.


        Ο Αβιού βασίλευσε το 915-913 π.Χ. Ο Αβιού περιέπεσε στο αμάρτημα της ειδωλολατρίας.

Αξιοπερίεργο και δυσκολοεξήγητο ανθρωπίνως είναι η σταθερή διαδοχή του βασιλείου του Ιούδα και η πλήρης αστάθεια των διαδόχων του βασιλείου του Ισραήλ. Μία και μόνη οικογένεια κρατά το σκήπτρο του βασιλείου του Ιούδα από της αρχής μέχρι και τέλους, επί 400 περίπου έτη, ενώ στο βασίλειο του Ισραήλ άλλαξαν εννέα βασιλικές δυναστείες σε διάστημα 250 ετών. Τούτο οφείλεται σε προφητεία για την διατήρηση της βασιλείας του οίκου Δαυίδ.

        Ο Ασά βασίλευσε από το 913-873 π.Χ. Επί της μακράς διάρκειας που βασίλευσε είδε να αλλάζουν έξι βασιλείς στο βασίλειο του Ισραήλ: Ναδάβ, Βαασά, Ηλά, Ζαμβρί, Αμβρί, Αχαάβ. Ο Ασά ήταν ευλαβής άνθρωπος είχε ζήλο και αντιστρατεύτηκε με όλες του τις δυνάμεις την ειδωλολατρία. Την μητέρα του την Ανά την αποδίωξε από τον τίτλο τιμής της βασιλομήτορος, διότι αυτή κατασκεύασε είδωλο της Αστάρτης.

        Καθόλη την διάρκεια της βασιλείας του ο Ασά πολεμούσε με το βασίλειο του Ισραήλ.

        Διάδοχος του Ασά ήταν ο υιός του Ιωσαφάτ, ο οποίος βασίλευσε με ευσέβεια ανάλογη του πατρός του. Τον διαδέχθηκε ο Ιωράμ ο υιός του. Στα χρόνια αυτά στο βασίλειο του Ισραήλ ανέβηκε στον θρόνο ο Αχαάβ, άνθρωπος ασεβής, η ασέβειά του υπερέβη όλων των προκατόχων του ασεβών βασιλέων. Στα χρόνια του η ειδωλολατρία έλαβε την μεγαλύτερη ανάπτυξή της και η ανηθικότητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

        Γυναίκα του Αχαάβ ήταν η Ιεζάβελ η οποία ήταν φανατισμένη κατά του Θεού. Ουσιαστικά αυτή κυβερνούσε το Ισραήλ αντί του Αχαάβ. Η Ιεζάβελ επιδόθηκε στην λατρεία του Βάαλ, της κυρίας θεότητας των Φοινίκων. Οικοδόμησε ναό στην Αστάρτη δηλαδή στην θεά Αφροδίτη (ελληνιστί) .

        Στα χρόνια του Αχαάβ οικοδομήθηκε η Ιεριχώ.  Ο Ιησούς του Ναυή είχε καταστρέψει την Ιεριχώ και είχε καταταρασθεί  εκείνον ο οποίος θα αναλάμβανε να οικοδομήσει τα τείχη της. Έτσι ο Αχαάβ έχασε  τον πρωτότοκο υιό του όταν έθεσε τα θεμέλια των τειχών της Ιεριχούς  και κατά την διάρκεια της οικοδόμησης πέθαναν όλοι οι υιού του. τέλος έχασε και τον νεώτερο υιό με την αποπεράτωση του έργου.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode