Οι δίκαιοι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης Ελεάζαρ και Φινεές, εκ της φυλής του Ααρών

  • .
  • Ο Ελεάζαρ ήταν ο τρίτος από τους τέσσερεις υιούς του Ααρών και της Ελισάβετ, κλήθηκε στη ιερωσύνη συγχρόνως με τον πατέρα του. Επειδή οι δύο μεγαλύτεροι αδερφοί του εξαιτίας της ασέβειάς τους θανατώθηκαν από τον Θεό, ο Ελεάζαρ έγινε επικεφαλής της φυλής Λευί. Σε αυτόν ανατέθηκε η γενική εποπτεία της Σκηνής του Μαρτυρίου, στην οποία εφυλάσσοντο η Κιβωτός της Διαθήκης. Μετά τον θάνατο του Ααρών ο Μωυσής έχρισε αυτόν ως αντικαταστάτη του και τον ενέδυσε με τα ιερατικά άμφια εκείνου. Αυτός συνεργάστηκε με τον Μωυσή στην δεύτερη απογραφή του λαού και μετά τον θάνατο του Μωυσή με τον Ιησού του Ναυή. Πέθανε σχεδόν αμέσως μετά τον Ιησού του Ναυή και ετάφη στην πόλη  Γαβαάρ.
  •        Ο Φινεές ήταν υιός του Ελεάζαρ. Κατά την αποστασία των ισραηλιτών στην Μωάβ έδειξε ιερό ζήλο προς το Θεό, φονεύοντας έναν ισραηλίτη που τόλμησε να ασελγήσει σε μία Μασιανίτισσα παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Με την πράξη αυτή ο Φινεές κατέπαυσε την οργή του Θεού, ο Οποίος  υποσχέθηκε σ' αυτόν και στους απογόνους του αιώνια ιερωσύνη. Μετά τον θάνατο του πατέρα του τον διαδέχθηκε στην ιερωσύνη, στην οποία παρέμεινε επί είκοσι έτη, ως τον θάνατό του. ετάφη στην πόλη Γαβαάρ. Η μνήμη τους τιμάται στις 2 Σεπτεμβρίου.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode